Matkapakettiehdot

Suosittelemme tutustumaan valmismatkaehtoihin, kun valmismatkasi kestää yli vuorokauden. Nämä löytyvät Kuluttaja- ja Kilpailuviraston sivuilta.

 

Yleiset valmismatkaehdot

Näiden yleisten valmismatkaehtojen lisäksi matkanjärjestäjä saattaa asettaa matkoja koskevia erityisehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi matkan muutos- ja peruutusoikeutta sekä niistä perittäviä kuluja. Kerromme matkan mahdollisista lisäehdoista viimeistään matkan vahvistamisen yhteydessä.

Jos sopimuksessa valmismatkasta syntyy erimielisyyksiä asiakkaan ja matkanjärjestäjän välillä, eikä niitä saada ratkaistua neuvotteluilla osapuolten välillä, voi kuluttaja viedä asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ensin kuluttajan on kuitenkin oltava yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

 

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/